Transport vozila

U prilici smo da ponudimo uslugu međunarodnog transporta vozila iz većine Evropskih zemalja, posredstvom dugogodišnjih partnera iz zemalja Evropske unije. Partneri sa kojima radimo dugi niz godina poseduju sve potrebne licence i funkcionišu po strogim pravilima Evropske unije.

Kamioni sa kojima se obavlja transport opremljeni su GPS navigacionim sistemima, tako da smo u prilici da svakoga trenutka odredimo trenutnu lokaciju. Sva vozila imaju osiguranje odgovornosti drumskog prevoznika u međunarodnom transportu (CMR), kao i kasko osiguranje svih vozila koje pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila usled različitih rizika prilikom transporta.

U sklopu usluge transporta vozila, imamo ugovorenu poslovnu saradnju sa špedicijama u više carinskih ispostava, tako da smo u prilici da obavimo i uslugu špedicije i carinjenja. U sklopu kompanije AUTO DAVID, postoji i carinski magacin, tako je moguće obaviti kompletan proces od pronalaženja vozila u inostranstvu, preko prevoza i špedicije, pa sve do prve registracije.

AUTO DAVID - Transport vozila
AUTO DAVID - Transport vozila