Carinjenje robe

Carinjenje robe podrazmeva pripremu i dostavljanje dokumentacije potrebne za uvoz ili izvoz robe iz zemlje. Redovan postupak carinjenja regulisan je: Carinskim zakonom ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010), Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa robom ("Službeni glasnik RS", br. 93/2010), Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010 i 100/2010).

Vršimo carinjenje vozila iz zemalja Evropske unije, pretežno iz Italije. Prepoznajemo značaj ispravnog i efikasnog carinjenja i stojimo Vam na raspolaganju za sve poslove ili savete vezane za tu oblast.

AUTO DAVID - Carinjenje robe
AUTO DAVID - Carinjenje robe