Kupovina automobila na kredit

Kupovina vozila na kredit i lizing - krediti Credit Agricole banke.

Krediti za polovne automobile sa 0% KAMATE - AUTODAVID

Primer obračuna beskamatnog kredita:

IZNOS KREDITA PERIOD KREDITA IZNOS MESEČNE RATE NKS JEDNOKRATNA NAKNADA
1.000,00 € 36 meseci 27,78 € 0% 0%
2.000,00 € 36 meseci 55,56 € 0% 0%
3.000,00 € 36 meseci 83,34 € 0% 0%

Kredit indeksiran u EUR

Auto krediti indeksirani u evrima sa promenljivom kamatnom stopom NAMENA KREDITA NABAVKA POLOVNIH VOZILA
Valuta: RSD indeksiran u EUR
Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR
Iznos kredita: 2.000 EUR – 25.000 EUR
Period otplate: 6 meseci - 84 meseca
Učešće: minimalno 30%
Nominalna kamatna stopa: *za klijente sa zaradom u banci: varijabilna - 3M Euribor + 9,60%
*za ostale klijente: varijabilna - 3M Euribor + 10,80%
Trošak obrade zahteva: 2%
Prevremena i delimična otplata: 0%

Kredit indeksiran u dinarima

Auto krediti indeksirani u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom NAMENA KREDITA NABAVKA POLOVNIH VOZILA
Vrsta kredita: Auto kredit u dinarima za kupovinu polovnog automobila
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita: 200.000 – 2.500.000 RSD
Period otplate: 84 meseca
Nominalna kamatna stopa: *za klijente sa zaradom u Banci: varijabilna – 3M Belibor + 3.97%
*za ostale klijente: varijabilna – 3M Belibor + 5.97%
Trošak obrade zahteva: 2%
Prevremena i delimična otplata: 0%
Preuzmi administrativnu zabranu Preuzmi zahtev za korišćenje kreditnih usluga
Kupovina vozila na kredit i lizing - krediti Findomestic banke.

Primer kredita sa produženim rokom otplate:

Učešće Vrednost vozila Iznos učešća Iznos kredita Rok otplate (u mesecima) NKS fiksna Iznos naknade u EUR Rata EKS* od
30% 10.000 EUR 3.000 EUR 7.000 EUR 60 meseci 12,96% 140 EUR 159,13 EUR 14,73%

*U obračun EKS-a uključen je trošak menice od 50RSD.

Kredit indeksiran u EUR

Auto krediti indeksirani u evrima sa promenljivom kamatnom stopom NAMENA KREDITA NABAVKA POLOVNIH VOZILA
Valuta: Kredit je indeksiran u EUR
Period otplate: Rok otplate 12 do 60 meseci
Nominalna kamatna stopa: NKS: 12.96% godišnje
Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratna
Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
Učešće: Minimalno učešće 30%
Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica zaloga na vozilu

Kredit indeksiran u dinarima

Auto krediti indeksirani u evrima sa promenljivom kamatnom stopom NAMENA KREDITA NABAVKA POLOVNIH VOZILA
Valuta: Kredit je u dinarima, bez revalorizacije
Period otplate: Rok otplate 12 do 60 meseci
Nominalna kamatna stopa: NKS: 24,5% godišnje
Naknada: 2% od iznosa kredita, jednokratna
Iznos kredita: od 250.000,00 do 5.000.000,00 RSD
Ucesce: Minimalno učešće 30%
Sredstvo obezbeđenja: uslovna administrativna zabrana, lična menica zaloga na vozilu

Findomestic kredit se odobrava...

Više o Findomestic kreditu u dinarima na sajtu banke

Obaveštavamo Vas da možete poslati popunjene formulare na našu mail adresu office@autodavid.rs i tako podneti zahtev za kredit.